1

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย.

 

ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป :

          - โทรศัพท์  :  0-2534-8787

 

ติดต่อสอบถามเรื่องข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ :

          - โทรศัพท์  :  0-2534-8761

 

แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ :

        - โทรศัพท์  :  0-2534-8761  ,  0-2534-8818

 

ที่ตั้ง :
          ​74 หมู่ที่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

 

แผนที่โดยสังเขป :

 

          map1