กิจกรรม กสพ.ศทย.อย.          

          กองสนับสนุนการฝีกภาคพื้น ศทย.อย. จัดประชุมการขอใช้สนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี ทอ.ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๒) โดยมี เสธ.ศทย.อย.เป็นประธาน {gallery}album/internalnews091160{/gallery}