กิจกรรม กฝอ.ศทย.อย.          

          กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการทำบัตรประกันสุขภาพ ทหารกองประจำการ ประจำปี 60 ผลัดที่ 2  ณ อาคารวิวัฒน์พลเมือง ศทย.อย. {gallery}album/internal3news131160{/gallery}