กองฝึกทหารอากาศโยธิน

 

 

sakchai

sakchai2

       กองฝึกทหารอากาศโยธิน  มีหน้าที่  เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรมข้าราชการและทหารกองประจำการในสายวิทยาการของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ตามหลักสูตรและโครงการศึกษาที่กำหนด มีผู้อำนวยการกองฝึกทหารอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 กิจกรรม กฝอ.ศทย.อย.

 

 

  • งานพัฒนาพื้นที่

 {gallery}album/internal3_201260{/gallery}{gallery}album/internal3{/gallery}