พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และทดสอบก่อนการฝึกงานในหน้าที่สายวิทยาการ อย.และ ดย.

 

7160868739632

 

         พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และ ทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๖๑ สายวิทยาการ จำพวกทหารอากาศโยธิน และ จำพวกทหารดุริยางค์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศตรี สมควร  รักดี  เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี ณ โรงอาหาร บก.อย.{gallery}album/internal2news151260{/gallery}