อ่านข่าวย้อนหลัง

 

          แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 12

          ประการผลสอบคัดเลือก หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 12

          ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. (ขั้นสุดท้าย) ปีงบประมาณ 60

          ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ขั้นที่ 1 ปีงบประมาณ  60

          แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่น 12

          ♦  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ปีงบประมาณ 60          

        ♦  การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. ปีงบประมาณ 60

          ♦  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อย. รุ่นที่ 65