ติดต่อเรา

 

 

             ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป​ :
             ธุรการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
             โทร. 0-2534-8787

 

             ติดต่อสอบถามเรื่องข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์​ :
             คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
             โทร. 0-2534-8761    

 

             แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์​ :
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  ;   Contact Webmaster
             โทร. 0-2534-8761 , 0-2534-8818      

             ที่ตั้ง :
             74 หมู่ที่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

             แผนที่โดยสังเขป :

              map1