ข่าวกิจกรรม

 

กิจกรรมการอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี

IMG 6709 resize

 

    ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การสนับสนุนกิจกรรมการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดลาดสนุ่น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐