ข่าวกิจกรรม

 

 

การตรวจสอบการฝึก นศท.ทอ. ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓

ประจำปี ๒๕๖๐

1360441 resize

 

    กองฝึกกำลังสำรอง ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการตรวจสอบการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓ ในส่วนของกองทัพอากาศ  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สนามฝึกหน้าศาลายูงทอง โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ {gallery}album/271160{/gallery}