ข่าวกิจกรรม

 

การตรวจสอบการฝึก นศท.ทอ. ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ 
ประจำปี ๒๕๖๐ 

3404

 

          กองฝึกกำลังสำรอง ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการตรวจสอบการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ ในส่วนของกองทัพอากาศ  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ สนามฝึกหน้าศาลายูงทอง โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ {gallery}album/131160{/gallery}