ข่าวกิจกรรม

 

การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ ที่ตั้ง ดอนเมือง

 281160

 

 

           การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รอ.อย.ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน{gallery}album/061160_1{/gallery}

          

 

          การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน{gallery}album/061160_2{/gallery}

          

 

          การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน{gallery}album/061160_3{/gallery} 

          

          การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ กรมทหารอากาศโยธิน รอ.อย. ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พึ่งทัศน์  เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธาน{gallery}album/061160_4{/gallery}