ข่าวกิจกรรม

 

การฝึกอบรม ลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 6147 resize

 

          หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ โดยมอบหมายให้ ศุนย์การทหารอากาศโยธิน ดำเนินการฝึกอบรม ลูกเสือ - เนตรนารี เหล่าอากาศของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วย ทอ. ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ศรัณย์  สมคะเณ  รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ลูกเสือ เนตรนารีเหล่าอากาศ  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) {gallery}album/070960{/gallery}