ข่าวกิจกรรม

 

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันฐานบิน รุ่นที่ ๔

4 170904 0011 resize

 

          พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันฐานบิน รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) {gallery}album/050960{/gallery}