ข่าวกิจกรรม

 

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน  ครบรอบ ๕๕ ปี

260760 resize 

 

            ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการฝึกศึกษา อบรม กำลังพลในสายวิทยาการอากาศโยธิน มีวันคล้ายวันสถาปนา ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ของทุกปี  โดยในปีนี้ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ฯ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประวัติศูนย์การทหารอากาศโยธิน ฯ 

{gallery}album/260760{/gallery}