ข่าวกิจกรรม

 

ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะครูฝึก

และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการรุ่นที่ 115

 

njp60002

 

           พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน คณะครูฝึกและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 115 ร่วมถ่ายภาพหมู่บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ฯ  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 {gallery}album/170760{/gallery}