ข่าวกิจกรรม

 

การทดสอบร่างกายของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗

IMG 2934 resize

 

            การทดสอบร่างกายของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐