ข่าวกิจกรรม

การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ณ พัน อย.บน.๒,พัน อย.บน.๑,พัน อย.บน.๒๓ และพัน อย.บน.๒๑

17430 resize

            การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ณ พัน อย.บน.๒ และ พัน อย.บน.๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค.๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานการตรวจสอบ {gallery}album/30_030260{/gallery}

 

          การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ณ พัน อย.บน.๒๓ ในวันที่ ๑ ก.พ.๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานการตรวจสอบ {gallery}album/010260{/gallery}

 

          การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ณ พัน อย.บน.๒๑ ในวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก เดชา วามะสิงห์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานการตรวจสอบ {gallery}album/030260{/gallery}