ข่าวกิจกรรม

 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐

1801600356 resize

 

            พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องใน "วันกองทัพไทย"  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช {gallery}album/180160{/gallery}