ข่าวกิจกรรม

 

การปฐมนิเทศและการทดสอบ ก่อนเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ สายวิทยาการ อย.และดย. ประจำปี ๒๕๖๐

ojt

 

           พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี   ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  มอบหมายให้                 นาวาอากาศเอก มนัส  ฤทธิรงค์  รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ และการทดสอบภาควิชาการเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ผู้รับการฝึกก่อนการฝึกงานในหน้าที่สายวิทยาการ อย.และ ดย. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐  {gallery}album/131259{/gallery}