ข่าวกิจกรรม

 

ปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

002

                   พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี   ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน   หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   มอบหมายให้   นาวาอากาศเอก มนัส  ฤทธิรงค์  รองผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗   ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) {gallery}album/tahanmai37close{/gallery}