ข่าวกิจกรรม

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ศทย.อย. ครั้งที่ ๑/๖๐

 

013

 

           ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศทย.อย.เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ศทย.อย. ครั้งที่ ๑/๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๓๐  {gallery}album/test{/gallery}