ข่าวกิจกรรม

 

การฝึกอบรมวิชาทหารให้กับข้าราชการ ศทย.อย.

 

train5

 

             กองฝึกทหารอากาศโยธิน ได้ทำการฝึกวิชาทหารให้แก่ข้าราชการชั้นยศต่ำกว่านาวาอากาศตรี (ยอดข้าราชการ ๗๕ %)   เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ ลานฝึก หน้าแผนกปฏิบัติการพิเศษ  {gallery}album/train{/gallery}