ข่าวกิจกรรม

 

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๔

 

njp

    น.อ.มนัส  ฤทธิรงค์ รองผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน     เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๔ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑)  {gallery}album/njp{/gallery}