ข่าวกิจกรรม

 

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

 

kru0

 

     น.อ.มนัส  ฤทธิรงค์ รองผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน     เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗ เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑)  {gallery}album/kru34{/gallery}