ข่าวกิจกรรม

การฝึกนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑

 

62553

 

          การฝึกทบทวนวิชาทหาร หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๑ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑   {gallery}album/290161_2{/gallery}