สัญลักษณ์

1

 

 

สีและตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์การทหารอากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

         

          สีประจำศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้แก่ สีน้ำเงิน

          

          ลักษณะของตราสัญลักษณ์  :   เป็นรูปคบเพลิงซ้อนทับปืนใหญ่โบราณและปืนเล็กยาวไขว้ ซ้อนทับอยู่เหนือร่มชูชีพตามลำดับ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ โอบขึ้นทั้งสองข้าง ข้างละเก้าใบ ด้านบนมีดาวสองดวง ด้านล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีคำว่า "ศูนย์การทหารอากาศโยธิน" 

                ความหมาย  :

ช่อชัยพฤกษ์                        หมายถึง       ความมีเกียรติ ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าและความจงรักภักดี 

                                                                         แสดงถึงความเป็นหน่วยทหารอากาศ

ปืนเล็กยาว                          หมายถึง       ทหารอากาศโยธิน

ปืนใหญ่โบราณ                    หมายถึง       ทหารต่อสู้อากาศยาน

ร่มชูชีพ                              หมายถึง       ทหารส่งทางอากาศ (ปฏิบัติการพิเศษ)

คบเพลิง                             หมายถึง       ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ของปัญญาและความรู้

ดาวสองดวง                        หมายถึง       ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน มีชั้นยศพลอากาศตรี

แถบมีข้อความ  "ศูนย์การทหารอากาศโยธิน" แสดงชื่อหน่วย