วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้บังคับบัญชา

manus

 

พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์

ผบ.ศทย.อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ก.ย.60   แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 13 
17 ก.ค.60   ขอเชิญร่วมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์ ครั้งที่ 1  
17 มิ.ย.60   แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 13   
27 ธ.ค.59   แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นประทวน รุ่นที่ 8   
27 ธ.ค.59   แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร จนท.ประจำรถเกราะคอนดอร์ รุ่นที่ 4
27 ธ.ค.59   แจ้งเปิดการฝึกทบทวน จนท.ยามอากาศ ประจำปี 60 ให้แก่ข้าราชการในสายวิทยาการ อย. ตั้งแต่ 20 - 31 มี.ค.60
21 ธ.ค.59   แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อย.รุ่นที่ 67
15 ธ.ค.59   แจ้งเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 115 ตั้งแต่ 2 ก.พ.60 ถึง 28 เม.ย.60
13 ธ.ค.59   แผนกประเมินกำลังผล กพ.ทอ.เชิญข้าราชการ ทอ. กรอกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 ธ.ค.59
23 พ.ย.59   แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นสัญญาบัตร สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

                                                                                                                                                                         backread2

ข่าวกิจกรรม

ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย. ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมปลูกดาวเรือง และต้นพุทธรักษา

กิจกรรมปลูกดาวเรือง และต้นพุทธรักษา

พิธีประดับยศ

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

100 ปีธงชาติไทย

กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์

เปิดโครงการฝึกวิชาชีพทหาร ปี60

โครงการฝึกวิชาชีพทหารกองประจำการ รุ่น ๒/๖๐

พิธีเปิด-ปิดลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ 60

การฝึกอบรม ลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีปิดป้องกันฐานบิน รุ่น 4

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันฐานบิน รุ่นที่ ๔

พิธีปิด Air marshal

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal)

ปิดบังคับอากาศเล็ก 60

พิธีปิด การอบรมเจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานเล็ก

การทดสอบวิทยาการ ปี60

การทดสอบ การฝึกงานในหน้าที่ สายวิทยาการ อย.และ ดย. ประจำปี ๒๕๖๐

จนท.บังคับอากาศยานเล็ก

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับอากาศยานขนาดเล็ก

พิธีเปิด air marshal

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal)

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการรุ่นที่ 115

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๕

วันคล้ายวันสถาปนา ศทย.อย.

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การทหารอากาศโยธิน ครบรอบ ๕๕ ปี

ถ่ายภาพหมู่ นจป.115

ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะครูฝึก และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการรุ่นที่ 115

การทดสอบร่างกายส่งทางอากาศรุ่น67

การทดสอบร่างกายของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๖๗

พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา60

พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

การตรวจสอบภาคที่2ปี60

การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ปี ๒๕๖๐ ณ พัน อย.บน.๒,พัน อย.บน.๑,พัน อย.บน.๒๓ และพัน อย.บน.๒๑

พิธีปิดการศึกษาหลักจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 114

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๔

สอบภาค1 ตอน1

การตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา 19มค60

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐

วันเด็ก ปี 60

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ

ปจว.๖๐

ศทย.อย.ออกให้การช่วยเหลือประชาชน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง

ทดสอบฝึกงานในหน้าที่ปี 60

การปฐมนิเทศและการทดสอบ ก่อนเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ สายวิทยาการ อย.และดย. ประจำปี ๒๕๖๐

อวยพรปีใหม่ ผบ.ศทย.อย. ปี 60

ผบ.ศทย.อย. อวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๖๐

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

ปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

พิธีตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ประจำปี ๖๐

พิธีตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ. ประจำปี ๖๐

ตรวจเยี่ยมการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๖๐

ตรวจเยี่ยมการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๖๐

กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา ๑๗ พ.ย.๕๙

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ศทย.อย. ครั้งที่ ๑/๖๐

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ศทย.อย. ครั้งที่ ๑/๖๐

โครงการซื้อข้าวช่วยเกษตรกรชาวนา

ศทย.อย.ซื้อข้าวสารช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรับหทารใหม่ รุ่นปี 59 ผลัดที่ 2

กิจกรรมรับหทารใหม่ รุ่นปี ๕๙ ผลัดที่ ๒

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา ๓ พ.ย.๕๙

กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและเจริญจิตตภาวนา

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ 114

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจ่าอากาศตรีกองประจำการ รุ่นที่ ๑๑๔

การฝึกอบรมวิชาทหารให้ข้าราชการ

การฝึกอบรมวิชาทหารให้กับข้าราชการ ศทย.อย.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ 37

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

«
»

 

vision58policycoremaile learningbanner58 200kmeditUntitledrtaf mailcomplain